W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH WCHODZĄCYCH W ŻYCIE Z DNIEM 02.10.2017 R., DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA HOMOLOGACJI R115 NA TERYTORIUM REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, AC S.A. Z DNIEM 01.10.2017 R. ZAPRZESTAJE WYDAWANIA DOKUMENTÓW ABGASGUTACHTEN.

W ZWIĄZKU Z ZAMIESZANIEM WŚRÓD ADMINISTRACJI NIEMIECKIEJ W TEJ KWESTII OD DNIA 01.10.2017 R. MONTAŻ PRODUKTÓW AC S.A. DO SAMOCHODÓW ZAREJESTROWANYCH W NIEMCZECH JEST PRAWNIE NIEDOZWOLONA.
ZA MONTAŻE WYKONANE PO 01.10.2017 R. AC S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆI.
AC S.A. PO UKSZTAŁTOWANIU SIĘ JEDNOLITEJ POLITYKI HOMOLOGACYJNEJ NA TYM RYNKU PRZEKAŻEMY PAŃSTWU ODPOWIEDNIE INFORMACJE.